Accreditatie

De persdienst van de Mettet 500km staat ter beschikking voor al uw aanvragen m.b.t. informatie, persberichten, accreditaties of foto’s.

ACCREDITATIE JOURNALISTEN

Opdat alle mensen van de pers in de beste omstandigheden zouden kunnen werken tijdens onze evenementen vragen wij iedereen die een perskaart wenst te bekomen een bewijs van het journalistenstatuut voor te leggen, te voldoen aan de gestelde voorwaarden en de nodige formulieren in te vullen. Wij behouden ons het recht de echtheid van de gegevens te controleren, het statuut te verifiëren en op het facultatief karakter van het toestaan van een persaccreditatie.

ALGEMEEN REGLEMENT

Onthaal aan de Welcome Press, hier dienen full time en freelance journalisten, fotografen en cameramensen het bewijs van hun statuut voor te leggen.
Om een doorgangskaart te bekomen moeten zij volgende documenten voorleggen:

    Een professionele geldige perskaart, afgeleverd door een vereniging van journalisten die erkend is in hun land.
    De originele schriftelijke aanvraag tot accreditatie voor het desbetreffende evenement op briefpapier met hoofding, getekend door de hoofdredacteur.
    Een origineel artikel in hun naam geschreven en verschenen binnen de drie maanden voor het evenement.
    Een magazine verschenen in de drie maanden voor het evenement waarin hun naam vermeld staat in de colofon.
    Een afstand van verhaal, ingevuld en ondertekend

SPECIFIEKE REGELS VOOR WEBSITES

Bij het onthaal aan de Welcome Press, moeten de journalisten een bewijs van hun statuut leveren zoals beschreven hierboven voor de algemene pers.
Zij zullen ook het bewijs moeten leveren dat de site waaroor zij werken reeds een ruime presentatie heeft gemaakt van het evenement waarover zij verslag wensen te brengen.

Persoonlijke weblogs worden niet aanvaard.

WEIGERING VAN DE ACCREDITATIE

De organisatoren behouden zich het recht alle aanvragen te aanvaarden of te weigeren en het aantal aanwezige media te beperken.
Volgende personen kunnen geen accreditatie bekomen :

    Diegenen die niet voldoen aan de voorvernoemde criteria.
    Diegenen die een journalist vergezellen maar hun statuut niet kunnen bewijzen.
    Diegenen die slechts een persoonlijke blog hebben.
    Diegenen van nieuwe bedrijven of publicaties die niet in het bezit zijn van een accreditatiebrief getekend door de hoofdredacteur.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De technische faciliteiten en diensten in de perszaal zijn exclusief voorzien voor journalisten in regel met de accreditatie, in het kader van de verslaggeving van het evenement.

Elk misbruik door personen die deze voorwaarden niet respecteren kan bestraft worden en de accreditatie kan eventueel ingetrokken worden.

Tegen betaling van een waarborg kunnen fotografen en cameramensen een hesje bekomen dat hen toelating geeft te werken in de toegelaten zones. Dit hesje moeten zij te allen tijde duidelijk dragen. Het dragen van dit hesje geeft hen geen vrijgeleide, zij blijven onderworpen aan de regels van de leden van organisatie, de commissarissen of de ordediensten.

De openingsuren van de Welcome Press en de perszaal zullen voor elk evenement gecommuniceerd worden. Deze kunnen gewijzigd worden indien nodig.

Elke doorgangskaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan een andere persoon. Het niet respecteren van deze clausule zal leiden tot de onomkeerbare intrekking van de doorgangskaart.

AANVRAAG TOT ACCREDITATIE

De aanvraag tot accreditatie is strikt persoonlijk en moet ons bereiken ten minste vijftien dagen voor de datum van het evenement via e-mail press@dgsport.eu of per fax (+32 (0) 87 53 90 01). 

Deze aanvraag zal pas verwerkt worden na ontvangst van de accreditatiebrief getekend door de hoofdredacteur.

Met dank voor uw begrip.

CONTACT :

Carolane Jupsin
Avenue du Stade, 27
B-4910 Theux
press@dgsport.eu

Tél. + 32 (0) 87 53 90 10
Fax + 32 (0) 87 53 90 01